shutterstock_341767745

Rendementen

In deze tabel ziet u behaalde rendementen* van Finsens Investment Consultancy. Behaalde rendementen zijn bruto en worden weergegeven voor aftrek van alle kosten die betrekking hebben op vermogensbeheer.

Risicoprofiel 2013   2014  2015 2016 2017
Zeer Defensief -0,69% 2,51% 0,00% 6,24% 3,80%
Defensief 2,48% 4,84% 2,26% 5,62% 4,20%
Neutraal 6,85% 7,16% 4,52% 4,99% 4,50%
Offensief 11,23% 9,48% 6,78% 4,37% 4,90%
Zeer Offensief 15,60% 11,81% 9,04% 3,74% 5,30%

 

Voor onze dienstverlening brengen wij kosten bij u in rekening. Wij zorgen er voor dat de wijze waarop wij dat doen wel zo transparant mogelijk is. U betaalt een advies- of beheervergoeding die op kwartaalbasis met uw effectenportefeuille wordt verrekend. Indien wij distributievergoeding voor het aanhouden van fondsen ontvangen, wordt deze op uw rekening bijgeschreven. Wij houden er rekening mee dat de totale kosten binnen een reële bandbreedte moeten blijven. Naarmate u meer belegt, nemen de kosten als percentage van het belegd vermogen af. De bandbreedte die wij hanteren loopt van 0.5% tot 1.6%. In dit tarief zijn alle kosten inbegrepen (Incl. management fee, bewaarloon en transactiekosten).

Als particuliere belegger betaalt u bij veel beleggingsfondsen instapkosten. De meest gebruikelijke methode is om een percentage van uw inleg in te houden. Dit percentage varieert doorgaans tussen de 1% en 5%. Als uw onafhankelijke vermogensbeheerder kunnen wij effectentransacties tegen een institutioneel tarief afhandelen; een tarief waarbij voor geen enkel beleggingsfonds instapkosten worden betaald.

*In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst, maar dienen slechts als indicatie van historische prestaties middels onze modelportefeuilles.

Direct contact

Wij kunnen u helpen

Peter Geurts

Investment Consultant
020 262 43 50

Contact opnemen